Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty TNHH SX&TM Nguyên Phong luôn luôn bảo mật thông tin cho tất cả các khách hàng đến đặt in sản phẩm của chúng tôi . Chúng tôi cam kết không bán thông tin hay lgi ảnh hưởng đến thông tin của khác hàng, và không để cho bên thứ 3 biết

2. Phạm vi sử dụng thông tin

các thông tin của khách hàng sẽ được Nguyên Phong sử đụng trong các mục đích sau:

* Hỗ trợ khách hàng thiết kế sản phẩm

* Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

* Cung cấp thông tin cần thiết khi khách hàng sử đụng dịch vụ ở innguyenphong.com

* Và chúng tôi sẽ lấy thông tin của khách hàng để gửi vào gmail thông tin đơn hàng đã đặt hoặc sẽ gọi điện trực tiếp cho khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ xóa thông tin khi khách hàng yêu cầu ngoài ra chúng tôi sẽ lưu trữ để hỗ trợ khách hàng về sản phẩm hoặc bảo hành

4. Đơn vị quản lý thông tin

Công ty TNHH SX&TM Nguyên Phong

D13 ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0978 875 691
Email: xuonginnguyenphong@gmail.com