Sản phẩm Nổi Bật

tem nhãn

IN TEM NHÃN

IN TÚI GIẤY – HỘP GIẤY

In Catalogue

IN CATALOGUE

IN TEM NHÃN

IN TÚI GIẤY

IN CATALOGUE

GIỚI THIỆU XƯỞNG IN NGUYÊN PHONG

  • In offset: Phục vụ cho sản xuất ấn phẩm ngành giấy từ ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm truyền thông đến bao bì nhãn mác…
  • In phun kỹ thuật số: Gồm máy in phun cỡ lớn dùng in các sản phẩm quảng cáo ngoài trời; Máy in phun cỡ nhỏ dùng in các sản phẩm cần lấy nhanh.
  • In lưới: hỗ trợ cho 2 loại máy trên, dùng in các sản phẩm với số lượng ít hoặc có quy cách khác biệt không áp dụng được cho in công nghiệp.

Các sản phẩm của Công ty In Nguyên Phong gồm:

GIỚI THIỆU XƯỞNG IN NGUYÊN PHONG

  • In offset: Phục vụ cho sản xuất ấn phẩm ngành giấy từ ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm truyền thông đến bao bì nhãn mác…
  • In phun kỹ thuật số: Gồm máy in phun cỡ lớn dùng in các sản phẩm quảng cáo ngoài trời; Máy in phun cỡ nhỏ dùng in các sản phẩm cần lấy nhanh.
  • In lưới: hỗ trợ cho 2 loại máy trên, dùng in các sản phẩm với số lượng ít hoặc có quy cách khác biệt không áp dụng được cho in công nghiệp.

dịch vụ chính

IN TEM NHÃN

Báo giá

IN HỘP GIẤY THƯỜNG

Báo giá

IN HỘP GIẤY CAO CẤP

Báo giá

IN TÚI GIẤY

Báo giá

IN TỜ RƠI

Báo giá

IN CATALOGUE

Báo giá

IN PHONG BÌ

Báo giá

IN THÙNG CARTON

Báo giá

IN VOUCHER

Báo giá

IN NAMECARD

Báo giá

IN STANDEE

Báo giá

IN HÓA ĐƠN

Báo giá

dịch vụ chính

IN TEM NHÃN

Báo giá

IN HỘP GIẤY THƯỜNG

Báo giá

IN HỘP GIẤY CAO CẤP

Báo giá

IN TÚI GIẤY

Báo giá

IN TỜ RƠI

Báo giá

IN CATALOGUE

Báo giá

IN PHONG BÌ

Báo giá

IN THÙNG CARTON

Báo giá

IN VOUCHER

Báo giá

IN NAMECARD

Báo giá

IN STANDEE

Báo giá

IN HÓA ĐƠN

Báo giá

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI